Vergunningen splitsen en omzetten

Het is mogelijk om in Utrecht een woning te verkameren of op te splitsen en te verhuren, maar hiervoor gelden regels. 

We beoordelen de vergunningsaanvragen. Een hoge concentratie van omgezette en gesplitste panden betekent een drukkend effect op het woon-en leefklimaat. In deze gevallen moeten we de vergunningen weigeren.

Lees meer over de regels voor omzetten en splitsen op  Beleid voor woningsplitsing en omzetting | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie