Bouwregels Utrecht

Wie wil bouwen in Utrecht moet zich aan veel verschillende regels houden. Voorbeelden zijn regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving, de landelijke richtlijn bouw en sloopveiligheid, regels uit het omgevingsplan en de plannen voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie en milieu (BLVCM-plannen). We maken een richtlijn voor projectontwikkelaars en aannemers. In die richtlijn komt een uitleg van de regels en hoe ze zich hier in de praktijk in Utrecht aan kunnen houden.  Op deze manier weten bouwers hoe ze bij bouw en sloop het beste kunnen werken.

In 2023 hebben we dit document verder ontwikkeld en in 2024 maken we de richtlijn Bouwregels in Utrecht af en publiceren we deze.