Meldingen Huisvesting

Meldingen over illegaal gebruik van woningen worden door een inspecteur in behandeling genomen. Bijvoorbeeld het verhuren van een woning zonder vergunning of toeristische verhuur wat niet voldoet aan de regels. Wanneer we een overtreding constateren, dan treden we handhavend op. De melder krijgt informatie over de afhandeling van de melding. Deze terugkoppeling is niet goed mogelijk wanneer de melder een anonieme melding heeft gedaan.   

Het aantal overlastmeldingen van kamerverhuur is hoger dan vorig jaar. We zien vooral een toename van het aantal anonieme meldingen. Bij deze meldingen worden niet altijd overtredingen opgemerkt. De meldingen gaan vooral over geluidsoverlast (van studentenhuizen). We weten niet of de toename het gevolg is van 3 personen vergunningsvrij, maar we blijven dit monitoren. 

Achterstallig onderhoud melden bij de gemeente 
Huurders kunnen achterstallig onderhoud melden via het algemene meldpunt van de gemeente. 

De melding komt dan direct terecht bij een bouwinspecteur. De inspecteur vraagt de huurder wel om de melding eerst te doen bij de verhuurder, zodat diegene op de hoogte is en onderhoud kan plegen. 

Slecht onderhoud is een vorm van ongewenst verhuurgedrag. We zien dat huurders hier melding van maken via het meldpunt “klacht over huren”. Deze meldingen nemen we uiteraard in behandeling. De aantallen meldingen over achterstallig onderhoud zijn te vinden onder Bestaande Bouw.