Omgevingsbegeleiding

In een groeiende stad zijn veel bouwprojecten. Dat kan voor overlast zorgen. Met omgevingsbegeleiding stimuleren wij een betere communicatie tussen bouwers en bewoners. We kijken vroeg in het proces wat mogelijke ingewikkelde locaties zijn. Ook brengen we aannemers en buurtbewoners met elkaar in contact en controleren we of iedereen zich aan de afspraken rond de bouw houdt. In 2023 hebben we in ongeveer 25 projecten omgevingsbegeleiding ingezet. Dit is een kleiner aantal dan vorige jaren. Bij kleinere projecten was het makkelijker om het werk van de omgevingsbegeleider aan de inspecteur te geven die al controle op de vergunning doet. Die projecten tellen niet mee bij de dossiers met omgevingsbegeleiding.

In 2024 evalueren we de omgevingsbegeleiding en kijken we of we verbeteringen in het proces kunnen aanbrengen.