Slopen

We controleren de veiligheidsplannen voordat de sloop start, dit gebeurt in een sloopmelding. In 2023 hebben we op 137 sloopmeldingen toezicht gehouden. We letten bij dit toezicht vooral op de veiligheid, bijvoorbeeld van de constructieve onderdelen. Bij sloop komen we bijna geen onveilige situaties tegen. Ook hier vragen we een BLVCM-plan op. BLVCM staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie en milieu. Als bewoners een overlastmelding doen gaat een inspecteur op de bouwplaats kijken.

Als bewoners zelf asbest willen verwijderen is er altijd een controle en geven we advies over het verwijderen. Voor verwijderen gelden specifieke regels.

Toezicht asbestverwijdering 

2021

2022

2023

Particuliere asbestverwijdering 

288

288

302

Meldingen asbest/illegaal slopen

16

18

34

Bij andere zaken over asbest houden we contact met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De RUD voert het toezicht uit op het verwijderen van asbest door bedrijven. Meer over het werk van de RUD kunt u hier vinden.