Leefbaarheid

We controleren op afval, hondenoverlast, het verbod om dieren te voeren en het illegaal kappen van bomen. Ook zijn we aanwezig in de parken en op/rond het water om overlast te voorkomen. Zo dragen we bij aan de leefbaarheid van de stad.  

Ambtenaar verzameld afval

Afval

We controleren op onjuist aangeboden afval. Zoals afval naast de container, verkeerd aangeboden bedrijfsafval, achtergelaten kliko’s en zwerfafval.

Man die een hond uitlaat op straat

Dieren

We controleren op het verbod om dieren te voeren en op hondenoverlast, zoals loslopende honden en het niet opruimen van hondenpoep.

Bomen, groen en water

We controleren het herplanten van bomen, bomen op de bouwplaats en overlast in parken en rond water. Ook behandelen we meldingen van illegale kap.

Reclame

We controleren op illegale reclame, ongeadresseerde post, het flyerverbod en uitstallingen.