Afval

We controleren op onjuist aangeboden afval. Zoals afval naast de container, verkeerd aangeboden bedrijfsafval, achtergelaten kliko’s en zwerfafval.

Afval naast containers

We controleren op afval naast containers. Hierbij richten we ons op de plekken waar veel overlast is (hotspots).

Achtergelaten kliko's

We pakken meldingen over achtergelaten kliko’s op en verwijderen ze uit de openbare ruimte.

Zwerfafval

We handhaven op het neergooien van zwerfafval in de openbare ruimte. Handhavers letten hierop als ze hun rondes door de wijk maken.

Bedrijfsafval

We handhaven op de regels voor bedrijfsafval, onder andere op aanbiedtijden, aanwezigheid adreslabels en de aanbiedlocaties van het bedrijfsafval.

Grofvuil

We behandelen meldingen over verkeerd aangeboden grofvuil. Handhavers gaan na of er een afspraak is gemaakt voor het ophalen van grofvuil.

Illegale inzameling afvalstoffen

We behandelen meldingen over illegale inzameling van afvalstoffen, bijvoorbeeld illegaal geplaatste textielcontainers.