Beschermen woningvoorraad

Vanwege de krappe woningmarkt willen we dat woningen ook echt gebruikt worden om te wonen. Met het programma beschermen woningvoorraad houden we actief toezicht op het gebruik van woningen, zoals toeristische verhuur, opkoopbescherming, leegstand en goed verhuurderschap.

Sociale huurwoningen

We houden toezicht op het gebruik van sociale huurwoningen

Programma beschermen woningvoorraad

Toezicht op en handhaving van een juist gebruik van woningen draagt bij aan het behoud van de woningvoorraad en de gewenste beschikbaarheid van bepaalde soorten woningen.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Samen met het Rijk en met andere gemeenten werken we aan de kwaliteit van de Basisregistratie personen