Nieuwbouw en verbouw

Bij nieuwbouwprojecten of grote verbouwingen letten wij op hoe veilig de constructie is, de brandveiligheid en bouwtechniek. We schatten bij alle bouwprojecten in wat de risico’s zijn als er iets misgaat met het bouwwerk. Dit noemen we de gevolgklassen. Hoe groter de gevolgen zijn, hoe hoger de gevolgklasse. Dit doen we om bouwwerken zo veilig mogelijk te maken.

Bouwprojecten met kleine risico's

Voor de nieuwbouwprojecten met minder grote risico's doet een kwaliteitsborger de bouwtechnische toets. De gemeente controleert vooral op dossiers.

Bouwprojecten met grote risico’s

Bij bouwprojecten met grotere risico’s doet de gemeente de bouwtechnische controle. We houden toezicht op de bouwplaats.  

Bomen beschermen op de bouwplaats

Bomen zijn onmisbaar in de stad. Op de bouwplaats besteden wij daarom extra aandacht aan de bescherming van bomen.