Verkeer

We controleren of mensen zich houden aan de verkeersregels. Zo dragen we bij aan de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad.  

Fiets, bromfiets en snorfiets

We verwijderen fietsen die gevaarlijk of te lang op straat staan. Ook controleren we op het veilig fietsen en of brom- en snorfietsen op de juiste plek rijden.

Auto en vrachtwagen

We controleren geparkeerde voertuigen op de parkeerregels en betalingen. Ook voeren we aslastcontroles uit.