Energie en milieu

Utrecht wil een duurzame stad zijn. Daarom werken we de komende jaren verder aan de overstap naar schone energie. We controleren en stimuleren energiebesparing door bewoners, bedrijven en organisaties.

Met milieucontroles willen we hinder, overlast en milieuschade door bedrijven tegenhouden. Dit draagt bij aan een gezonde en veilige leefomgeving voor onze bewoners en voor de natuur.

Energie

We controleren en stimuleren energiebesparing door bewoners, bedrijven en organisaties.

Milieu

We controleren of bedrijven zich houden aan de milieuregels en het bestemmings- of omgevingsplan.

De Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst gaat steeds meer milieu- en energiecontroles doen. In 2024 bereiden we dit samen zorgvuldig voor.