Milieu

We controleren of bedrijven zich houden aan de milieuregels en het bestemmings- of omgevingsplan.

Milieutoezicht bij bedrijven

De gemeente en de Omgevingsdienst controleren bedrijven die met milieuregels te maken hebben, zoals garages.

Projectcontroles milieu

Elk jaar kiezen we een thema waarop controles plaatsvinden. In 2023 controleerden we propaantanks waarin koolwaterstofgas is opgeslagen. In 2024 is het thema milieuregels bij horecazaken.

Overlastmeldingen milieu

We onderzoeken overlastmeldingen en bezoeken het bedrijf als dit nodig is.

Milieuzones

Met 21 camera’s controleren we het gebruik van de milieuzone.

Ondermijning en milieucriminaliteit

Milieu-inspecteurs doen mee aan gezamenlijke acties tegen ondermijnende en illegale activiteiten.

Bodemtoezicht

Het toezicht voor bodemsaneringen en bodemactiviteiten voert de Omgevingsdienst (RUD) uit.