Huisvesting

Toezicht op een juist gebruik van woningen draagt bij aan het behoud van de woningvoorraad, de kwaliteit van woningen en het behoud van een prettige leefomgeving. We controleren meldingen en handhaven op illegale situaties. We treden op tegen onrechtmatige bewoning. Hiermee dragen we bij aan een rechtmatige verdeling van de sociale woonruimte over degenen die daar recht op hebben. 

Beschermen woningvoorraad

Vanwege de krappe woningmarkt willen we dat woningen ook echt gebruikt worden om te wonen. Met het programma beschermen woningvoorraad houden we actief toezicht op het gebruik van woningen, zoals toeristische verhuur, opkoopbescherming, leegstand en goed verhuurderschap.

Huurmisstanden

We hebben een actieve aanpak tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. In opdracht van de gemeente helpt het huurteam huurders bij problemen bij huur.

Meldingen Huisvesting

Door handhaving op illegaal gebruik van woningen kunnen wij een bijdrage leveren aan het behoud van een prettige leefomgeving.

Vergunningen splitsen en omzetten

Voor het splitsen of verkameren van woningen is een vergunning nodig. Jaarlijks informeren we over het aantal binnengekomen vergunningaanvragen.