Tegengaan excessen door maatschappelijk onrust

We spelen in op actuele ontwikkelingen in de maatschappij, die tot onrust kunnen leiden. Bijvoorbeeld extra controles bij locaties waar er overlast is. Daarnaast begeleiden we demonstraties.

Direct inspelen op overlast en actualiteiten

We gaan onze handhavers nog flexibeler inzetten op basis van actualiteiten. We creëren daar een actualiteitenteam voor die flexibel inzetbaar is. Daarmee zorgen we ervoor dat de handhavers op de juiste plekken, tijden en dagen worden ingezet wanneer de overlast het grootst is.

Flexteam

We hebben een flexteam. Dit team gaat naar plekken toe waar de overlast op dat moment het grootst is. We bepalen elke twee weken waar het flexteam nodig is.

Demonstraties

We begeleiden demonstraties of we doen dit in samenwerking met de politie. Dit hangt af van de grootte en de risico’s van de demonstratie.