Ondermijning

We voeren handhavingsacties uit om criminele netwerken op te sporen en om illegale situaties te stoppen.  

Controles ondermijning

Het Bestuurlijk Utrechts Interventieteam (BUIT) voert controles en acties uit om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

Verkoop gestolen spullen

Handelaren moeten bij het inkopen van tweedehands spullen een (digitaal) opkoopregister bijhouden. We controleren of dit register juist is ingevuld. Anders kan de handelaar een boete krijgen.

Signaleren ondermijning

Bij onze controles op straat letten we op signalen van ondermijning. Deze signalen geven we door aan de politie en andere partners.

Voorlichting

We organiseren acties waarbij we controleren op en voorlichting geven over woninginbraak, autoinbraak of -diefstal en fietsdiefstal. Dit doen we op plekken waar deze problemen het meeste voorkomen.