Veilige wijken

We controleren in de wijken op verschillende vormen van overlast. Bijvoorbeeld, jeugdoverlast, overlast door het gebruik van lachgas of alcohol, vuurwerkoverlast en straatintimidatie.  

Wijkboa's

Wijkboa’s zijn het gezicht van het gemeentelijk toezicht in de wijk. De wijkboa’s hebben een netwerk in de wijk, onderhouden dit en breiden het uit waar nodig. Een goede samenwerking met de ketenpartners en politie staat voorop.

Jaarwisseling en vuurwerk

We dragen bij aan een feestelijk en veilig verloop van de jaarwisseling.

Jeugdoverlast

We proberen overlast van jongeren op straat te voorkomen door intensief samen te werken met onze partners. De wijkboa’s hebben hierin een belangrijke rol. Zij kennen veel mensen in de wijk en vaak ook de jongeren die voor overlast zorgen.

Nachtelijke inzet

Tijdens uitgaansavonden en zomeravonden zijn we ’s nachts op straat aanwezig. De inzet is gericht op de dan voorkomende ergernissen, zoals wildplassen, herrie op straat en overlastgevend alcoholgebruik.

Seksuele straatintimidatie

We starten in 2024 met een proef waarbij handhavers controleren op straatintimidatie.

Alcoholverbod

We handhaven op het alcoholverbod op verschillende plekken in de stad, zowel overdag als ’s avonds.

Lachgasverbod

We controleren op overlastgevend gebruik en bezit van lachgas in de stad. Ook controleren we op illegale opslag van lachgas.

Ondersteuning hulpdiensten bij calamiteiten

We helpen de andere hulpdiensten bij ongevallen en calamiteiten, bijvoorbeeld door het regelen van het verkeer.

Harddrugsverbod

We controleren op het harddrugsverbod als onderdeel van een totaalpakket aan zorg- en veiligheidsmaatregelen –om kwetsbare harddrugsgebruikers naar opvang en zorg toe te geleiden en overlast tegen te gaan.

Onderzoek overhevelen cameratoezicht van politie naar gemeente

We onderzoeken om een eigen gemeentelijke toezichtcentrale te bouwen waar onder andere camerabeelden, bewonersmeldingen en informatie van andere camera’s en sensoren uit de stad binnenkomen.