Veiligheid

We controleren tijdens wijkrondes op verschillende vormen van overlast. Daarnaast houden we handhavingsacties om criminele activiteiten tegen te gaan. Zo dragen we bij aan de veiligheid en leefbaarheid in Utrecht. 

Veilige wijken

We zijn zichtbaar en aanspreekbaar in de wijken en dragen bij aan de wijkgerichte aanpak van veiligheid en overlast door inzet op: criminaliteitspreventie, bevorderen van weerbaarheid en controleren op verschillende vormen van overlast, zoals jeugd-, lachgas-, alcohol-, vuurwerkoverlast en straatintimidatie.

Tegengaan excessen door maatschappelijk onrust

Met extra handhavingsacties spelen we in op actuele ontwikkelingen die tot onrust kunnen leiden.

Ondermijning

We voeren handhavingsacties uit om criminele netwerken op te sporen en om illegale situaties te stoppen.