Coffeeshops

In de gemeente Utrecht zijn maximaal 17 coffeeshops toegestaan. Er zijn op dit moment in totaal 11 coffeeshops. Elk jaar controleren we alle coffeeshops op de regels. Bij overtredingen of incidenten komen we langs en treden we op.  Hiermee beschermen we de gezondheid van jongeren en volwassenen, dragen we bij aan de veiligheid en gaan we overlast bij coffeeshops tegen.  

De meeste meldingen gaan over de omgeving en foutparkeerders. Ook zijn er meldingen ontvangen over sluitingstijden. Hiervan zijn geen overtredingen geconstateerd tijdens de controles. We controleren op de vergunningsvoorwaarden. 

Coffeeshop

Aantal

Meldingen 

Controles 

24 

Overtredingen 

Waarschuwing en handhaving 

We hebben ten opzichte van 2022 meer controles uitgevoerd, omdat er meer meldingen binnenkwamen. Ook spraken we met omwonenden. Er zijn niet meer geconstateerde overtredingen vastgesteld.