Speelautomaten

Wij controleren ieder jaar alle bedrijven met een vergunning voor een speelautomaat. We willen mensen beschermen tegen gokverslaving en fraude tegengaan door te controleren of kansspelautomaten voldoen aan de regels.  

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat aan welke regels een aanvraag voor een speelautomaat moet voldoen. De gemeente en de Kansspelautoriteit zijn samen verantwoordelijkheid voor de controle van de speelautomaten. De gemeente controleert of de bedrijven zich aan de vergunning houden. De Kansspelautoriteit controleert hoe de speelautomaten werken en of ze aan de regels voldoen.   In 2023 hebben 20 controles plaatsgevonden. 

Klachtmeldingen gingen vaak over onenigheden tussen klanten.  

Kansspelen

Aantal

Meldingen 

Controles  

20 

Overtredingen 

Waarschuwingen en handhaving 

2x waarschuwingsbrief leidinggevende niet aanwezig 

Het aantal controles ten opzichte van 2022 is licht gestegen.