Bouw en sloop

We controleren bouwplannen en vergunningen. Daarbij kijken we voornamelijk naar de constructieve veiligheid en brandveiligheid van nieuwe woningen en gebouwen. De gebouwen met de hoogste risico’s bezoeken wij het meest, op deze manier sturen wij op veilige gebouwen. 

Nieuwbouw en verbouw

We controleren bouwactiviteiten, zowel verbouwingen als nieuwbouwprojecten.

Controle WABO-bouwprojecten tot 2024

Hier staan de bouwwerken zoals we deze controleerden voor de ingang van de Omgevingswet.

Bouwregels Utrecht

We hebben duidelijke bouwregels voor projectontwikkelaars en aannemers. Zo weten zij waarmee zij rekening moeten houden bij de bouw.

Omgevingsbegeleiding

Omgevingsbegeleiding zetten wij in bij gevoelige bouwprojecten. Zo stimuleren wij een betere communicatie tussen de bouwers en de omgeving.

Slopen

De gemeente houdt toezicht op sloopmeldingen. Bij grote projecten houden we regie op het hele proces van slopen tot nieuwbouw.