Projecten

We dragen bij aan projecten om de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Dit jaar werken we aan projecten op de Kanaal- en Damstraat, de Amsterdamsestraatweg en de Binnenstad.

Dam- en Kanaalstraat en de Amsterdamsestraatweg (ASW) 

Voor deze straten heeft de gemeente gerichte plannen om de leefbaarheid te verbeteren en de overlast te verminderen.

Gevelreclame Binnenstad

In 2023 is besloten om toezicht op gevelreclame in de binnenstad niet meer actief en programmatisch te verrichten. We gaan daardoor terug naar reactief toezicht op basis van meldingen. Daarmee beperken we ons tot reclame van winkeliers die hebben geleid tot een melding of een handhavingsverzoek. Wel blijven we nieuwe winkeliers in de binnenstad actief benaderen met informatie over de regels die gelden voor gevelreclame. 

Leefklimaat Vasco da Gama

Samen met eigenaren en belanghebbenden hebben we een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het leefklimaat op de Vasco da Gamalaan. De VvE heeft een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden tot verduurzaming van de flat. Samen met een externe partij gaan zij aan de slag met verduurzamingsmaatregelen.