Brandveiligheid

We controleren met de brandweer of woningeigenaren en huurders ervoor zorgen dat de brandveiligheid van hun gebouw voldoet aan de wet. De gemeente handhaaft bij overtredingen. De brandweer adviseert en ondersteunt de gemeente hierbij.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De VRU is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten en is verantwoordelijk voor de brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Brandveilige gevels

We controleren of de gevels van gebouwen brandveilig zijn en geven hierover advies samen met de brandweer.