Meldingen en controles gebouwen

We controleren meldingen over gebouwen of overlast. We controleren of het gaat om illegale bouw, illegaal gebruik of achterstallig onderhoud. Wanneer we een overtreding aantreffen, dan treden we handhavend op. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een overtreding volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In 2023 hebben we bij de beantwoording van schriftelijke vragen beschreven hoe we handhaven op achterstallig onderhoud.  

Soms komt de administratie niet overeen met de werkelijkheid. We controleren signalen van afwijkende registratiegegevens in de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG), waar alle gebouwen staan. We maken afspraken met eigenaren om te zorgen dat de administratie weer klopt.  

Jaarlijks begroten we 1500 meldingen voor bestaande gebouwen. De afgelopen jaren ontvingen we meer meldingen dan begroot. In 2023 zat het aantal meldingen dichter bij het aantal dat begroot was.

Overzicht van het aantal meldingen Bestaande Bouw 2023

Bestaande bouw - meest voorkomende zaken 

2021

2022

2023

Illegale bouw

426

402

315

Inname van openbare grond

194

197

479

Achterstallig onderhoud 

129

136

123

Illegaal gebruik van gebouwen en/of gronden 

94

127

73

Overlast van ongedierte/geluid 

1537

906

167

Anders 

566

319

188

Totaal aantal overlastmeldingen 

2946

2087

1345

Overtreding 

416

213

134

Geen overtreding 

2237

1492

931

Lopende zaken 

293

382

280